АНГЕЛСКИ НОМЕР 143

Ангелски Номер


Число 143 е смесица от вибрациите и енергиите на числото 1, атрибутите на числото 4 и влиянията на числото 3. Номер 1 носи със себе си атрибутите на инициативността, инстинкта и интуицията, самоувереностталидерство и увереност, нови начала и нов подход. Той също така се отнася до мотивацията, стремежа напред и напредъка и ни напомня за това ние създаваме свои реалности с нашите мисли, вярвания и действия. Номер 4 резонира с търпение и практичност, упорит труд и усилия, изграждане на солидни основи, нашата страст ишофиране и постигане на успех. Номер 4 се отнася до решителна работа за постигане на нашите цели и стремежи. Номер 3 носи своите вибрации на растеж иразширяване, чувствителност, себеизразяване, креативност, радост и оптимизъм. Номер 3 е и вибрацията на Възнесени Господари да поддържа a номер 8 (1+4+3 = 8) и Ангел номер 8 .
Вижте също: